101 ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ          നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ പഠന ബോധന പ്രക്രിയയെ വിമശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുന്ന സിനിമക മലയാളത്തി നന്നേ കുറവാണ്. കുട്ടിയുടെ കണ്ണിലൂടെ ലോകത്തെ നോക്കി കാണുന്നതിനു നമ്മുടെ സിനിമകക്ക് കഴിയാറില്ല. സിദ്ധാത്ഥ് ശിവയുടെ 101 ചോദ്യങ്ങ പ്രസക്തമായ അതിലേറെ ചോദ്യങ്ങ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിലിട്ടിട്ടാണ് അവസാനിക്കുന്നത് .

          അനില്‍ കുമാര്‍ ബെക്കാറോ എന്നാ അഞ്ചാം ക്ലാസുകാരന്റെ കഥയാണ് ചിത്രം. ബെക്കാറോയുടെ അച്ഛ ശിവാനന്ത പഞ്ചസാര മി തൊഴിലാളി. അയാളുടെ ജോലി നഷ്ട്ടപ്പെടുന്നു. പിന്നെ കുടുംബത്തിന്റെ ഏക വരുമാന മാര്‍ഗം അമ്മ സതി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് പോയി കൊണ്ടുവരുന്നതായിരുന്നു. ഒരിക്ക സ്കൂളിലെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം കാരണം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളോട് പൊതിച്ചോ കൊണ്ടുവരാനും കൂട്ടുകാരുമായി പങ്കുവെക്കാനും അധ്യാപകര്‍ പറയുന്നു. തനിക്കേറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മുകുന്ത മാഷ് ബൊക്കാറോയോട് പ്രത്യേകം രണ്ട് പൊതി ചോറ് കൊണ്ടുവരില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവ നിഷേധിക്കുന്നില്ല. ആദ്യ ദിവസം അവ പൊതി കൊണ്ടു പോയെങ്കിലും വീട്ടില്‍ കൊടികുത്തി വായുന്ന ദാരിദ്ര്യം അവനെ തുടന്ന് അതിനു അനുവദിക്കുന്നില്ല . ഇതിനാ അവ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാ തന്നെ വിസമ്മദിക്കുന്നു. ബൊക്കാ‌റോ യുടെ വീട്ടിലെ ദാരിദ്ര്യം മനസ്സിലാക്കിയ മുകുന്ത മാഷ് അവനോടു പൊതി ഇല്ലെങ്കിലും സ്കൂളി വരാ പറഞ്ഞു. അവന്റെ നിരീക്ഷണ പാടവം തിരിച്ചറിയുന്ന മാഷ് അവനെ 101 ചോദ്യങ്ങ ഉണ്ടാക്കാനേല്‍പ്പിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ നാനാ മേഖലകളിലുമുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ എന്നാ നിത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായ നാം എന്ത് കൊണ്ടെന്നു അന്വേഷിക്കാമറന്നു പോകുന്ന 101 ചോദ്യങ്ങ. അത് ഒരു പുസ്തകമാക്കാനാണ്. അനില കുമാര് ബൊക്കാറോയുടെ നിരീക്ഷനങ്ങളിലൂടെയും തെറ്റെന്നോ ശരിയെന്നോ അവനറിയാത്ത നിഗമനങ്ങലൂടെയും കഥ വികസിക്കുന്നു. എട്ടുകാലി വലയി പ്രാണിക ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ? എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ബൊക്കാറോയിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥി എട്ടുകാലി എന്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം വലയി ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ല ? എന്നും ചിന്തിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങളി നിന്നും ഉത്തരങ്ങളിലേക്കും ഉത്തരങ്ങളി നിന്നും പുതിയ ചോധ്യങ്ങളിലെക്കും അവ മുന്നേറുന്നു. അവ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ യാദാര്‍ത്ഥ്യങ്ങ ഒരിക്കലും അവനെ കരയാ അനുവദിക്കുന്നില്ല. തന്റെ ബുദത്തെക്കുറിച്ചു മറച്ചു വെക്കുന്ന ശിവാനന്ത മരിക്കുമ്പോ പോലും അവനു കരയാ ആവുന്നില്ല. ഒരു സമുദ്രം കണക്കെ ദുഃഖം ഉള്ളി തങ്ങി നില്‍ക്കുമ്പോഴും അവനു കരയാ ആവാത്തത് എന്താണ് എന്നതാണ് അവന്റെ 101 ആമത്തെ ചോദ്യം. സിനിമയി ബോക്കാറോ ആയി അഭിനയിച്ച "മില" സ്വന്തം ജീവിതത്തി തന്നെ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു പുറത്തുള്ള അറിവിന്റെ സാധ്യതക തേടുന്ന മിടുക്കനാണ്. മികച്ച സംവിധായകനും ബാലനടനും അടക്കം രണ്ട് ദേശീയ അംഗീകാരങ്ങ ഇതിനകം ചിത്രം കരസ്ഥമാക്കി..

    - ബാബു സാലിം

0 comments:

Post a Comment