പ്രതിഷ്ഠ


ഏഴു വാതിലുകള്‍
ഏഴേഴു നാല്‍പ്പത്തൊമ്പതു
കാവല്‍ക്കാരെയും കടന്നെത്തി
ഞാനാ ശ്രീകോവിലിന്‍ മുന്നില്‍
പിന്നെയും
ഏഴേഴു വാതിലുകള്‍ തുറന്ന്
സ്വര്‍ണ്ണപലകമേല്‍ വജ്രതളിക-
യിലിരിക്കും പ്രതിഷ്ഠയെ
ഒരു കുഞ്ഞു മണല്‍ക്കൂനയെ
തൊഴുതു ഞാന്‍

                                 -ലിനീഷ്‌

0 comments:

Post a Comment