ആൻഡ്രോഫോബിയ


ഈയിടെയായ് നാം നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പീഢനകഥകൾ സമൂഹത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു ഭീതിജനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം അച്ഛനെയും ആങ്ങളയെയും വരെ സംശയിക്കേണ്ടിവരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ മാനസികാവസ്ഥ എത്ര ഭയാനകമാണ്! പെൺകുഞ്ഞിനെ സ്നേഹിക്കാനും താലോലിക്കാനും ഭയക്കുന്ന അച്ഛന്മാരുടെ ഹൃദയവേദന അവർക്ക്മാത്രമേ അറിയൂ. എല്ലാവരേയും പേടിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീക്കെങ്ങനെ ജീവിക്കാനാവും? അവൾക്ക് ബസ്സിലും ട്രയിനിലും ഓട്ടോയിലും എന്തിന് ബൈക്കിൽ പോലും യാത്ര ചെയ്യാൻ ഭയമാണ്. സത്യത്തിൽ ഈ ഭയത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? മറ്റു ഹിംസ്രജന്തുക്കളിൽ നിന്നും രോഗാണുക്കളിൽ നിന്നുമൊക്കെ നാം നമ്മുടെ ശരീരം സംരക്ഷിക്കുന്നത്പോലെ മാത്രമേ പുരുഷാസക്തിയെയും നാം പേടിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അതിഭയം കൊണ്ടോ, തന്നിലേക്കുള്ള ഉൾവലിയൽകൊണ്ടോ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകില്ല. നേരിട്ടും പോരാടിയും മാത്രമേ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനാവൂ.

--ലിജിഷ എ.ടി

0 comments:

Post a Comment